Start Page Тези конспект цитати


Тези конспект цитати


Аналітичний запис прочитаного передбачає перероблення первісного тексту шляхом трансформації більших мовних одиниць у менші: зміст словосполучення передають словом, зміст речення - окремим словосполученням, складне речення замінюють на просте і т. Тематичні виписки, тези, конспект прочитаного художнього твору, публіцистичної, науково-популярної статті Тематичні виписки як спосіб запису прочитаного 170. Розрізняють прості і складні плани. Оригінальні тези - предметно-логічне ціле, об'єднане спільною думкою, що відображена у заголовку, призначення якого - зорієнтувати читача у змісті наукового тексту. В такому випадку вони добре доповнюють план або тези прочитанного, уточнюють, пояснюють їх. Він поспішав висловити своє ставлення до світу,... Простий, якщо в ньому зазначені лише основні питання, у пунктах простого плану перелічують основні мікротеми тексту. Доповніть тези конкретними матеріалами, фактами із тексту, цитатами і отримайте конспект. Специфіка такого конспекту полягає у тому, що, розробляючи певну тему за низкою праць, він може не відображати зміст кожного з них загалом. Рекомендуємо підкреслювати або виписувати головні думки даної частини тексту: це застереже від хибного висновку про сутність основної тези. Конспект - особливий вид тексту, який створений у результаті аналітико-синтетичного оброблення інформації першоджерела, тобто скорочений запис певної інформації, що дозволяє його авторові одразу чи через деякий час із необхідною повнотою відновити інформацію. Складання, оформлення написів залежить від особливостей мислення, особливостей запам'ятовування та осмислення. Дайте відповіді на подані нижче запитання. У практиці роботи з книгою встановлені такі способи фіксації почутого і прочитаного — план, тези, виписки, конспект. Щоб правильно, з максимальною повнотою використати книжку, людина повинна оволодіти певними навичками роботи з нею. Під час читання звернути увагу на: а назви окремих розділів, частин, параграфів т. Доведіть, що текст належить до наукового стилю мовлення. Дайте відповіді на подані нижче запитання. Чи можна його назвати статтею? Вимоги до конспекту 1. Визначте його основну думку. Вибрати з тексту необхідний матеріал і виписати його на картки у вигляді цитати в такій послідовності: цитата, прізвище та ініціали автора твору, назва твору, видавництво, рік і місце видання, розділ книги чи том, сторінка. Звірте свої міркування і дії з поданою на с. Пригадайте, в чому подібність і відмінність між планом, випненими і тезами. Випишіть по дві цитати з будь-якої художньої або науково-популярнвілітератури.


Цитати у вигляді самостійного речення оформляються за правилами пунктуації при прямій мові.


Тези можуть бути цитатними, вільними формулювання того, хто виконує тези , комбінованими цитати і власні формулювання. Симоненко Українська мова 10-11 клас Надіслано читачами з інтернет-сайту з підручниками та книгами на скачку безкоштовно, , 10 класу Зміст уроку презентація уроку акселеративні методи та інтерактивні технології закриті вправи тільки для використання вчителями оцінювання Практика задачі та вправи,самоперевірка практикуми, лабораторні, кейси рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський домашнє завдання Ілюстрації ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа реферати фішки для допитливих шпаргалки гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати Доповнення підручники основні і допоміжні тематичні свята, девізи статті національні особливості словник термінів Тільки для вчителів календарний план на рік методичні рекомендації програми Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку,. Складанню виписок передує добір необхідної літератури, її значення. Яким стилем і типом мовлення ви скористаєтесь Щік підготовці до усної відповіді? Виписки здебільшого робляться після читання розділу або параграфа, після осмислення їх змісту. Розрізняють два види тезування — відбір авторських тез із тексту; формулювання основних положень статті чи розділу книжки власними словами. В такому випадку вони добре доповнюють план або тези прочитанного, уточнюють, пояснюють їх. Симоненка "3 усіх щедрот життя В. Якщо книжка містить нову, цікаву, але важку для засвоєння інформацію, доцільно її законспектувати. Аналітичний запис прочитаного передбачає перероблення первісного тексту шляхом трансформації більших мовних одиниць у менші: зміст словосполучення передають словом, зміст речення - окремим словосполученням, складне речення замінюють на просте і т. Цитуйте правильно і точно, зазначайте сторінку, з якої взято цитату.

Some more links:
-> презентация рак поджелудочной железы
Які вміння потрібні людині для оволодіння культурою читання?
-> ответы рабочая тетрадь по химии 10 класс чередник
Діалект — різновид Н.
-> конспект логопедического занятия объяснение темы суффиксы 2 класс
Як працювати над тематичними виписками 1.
-> годовую декларацию об имущественном состоянии и доходах бланк
Теза у широкому розумінні - будь-яке твердження, яке стисло викладає ідею, у вузькому розумінні - деякий текст, що формулює сутність, обґрунтовує доказ.
-> инструкция по охране труда при работе ручным абразивным инструментом
Для цього потрібно: - рему нове записувати якнайточніше та найповніше; - ті частини речень, що складають тему відоме , записувати скорочено; - слухаючи, обов'язково зберігати актуально значуще в кожному блоці інформації; - уникати фраз, що дублюються; - переконструйовувати лише можливі речення 75.
->SitemapТези конспект цитати:

Rating: 96 / 100

Overall: 71 Rates